Szkolenia

Nasz system szkoleń dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje:

  • szkolenia wdrożeniowe
  • szkolenia komercyjne

Szkolenia wdrożeniowe – dedykujemy je naszym Klientom i Dystrybutorom. Pracujemy wtedy w systemie Zagadnienie – Rozwiązanie.  Zagadnieniem może być nowy obiekt, stała współpraca, mały problem z umyciem czegoś lub kompleksowe wdrożenie. Rozwiązaniem w tym przypadku będzie wiedza i technologia oparta o naszą ofertę. Ten rodzaj szkoleń jest bezpłatny a jedynym warunkiem jest współpraca handlowa ze spółką Agapit.

Szkolenia komercyjne – dedykujemy wszystkim chcącym podnieść swoje kwalifikacje z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości.  Przybliżamy zagadnienia związane z powierzchniami, zasadami profesjonalnego sprzątania, doborem środków i sprzętu, organizacją pracy w utrzymaniu różnego rodzaju obiektów. Technologie nie są bezpośrednio związane z naszą ofertą a koszt szkolenia i jego szczegółowy program jest uzgadniany z naszym działem szkoleń.

Kontakt szkolenia@agapit.pl